dzien-drzwi-otwartych-6-lutego-2019-r-28511.jpg
dzien-drzwi-otwartych-6-lutego-2019-r-28512.jpg

Rozszerzone możliwości kształcenia ogólnego i zawodowego

technik analityk 
z elementami analizy farmaceutycznej/kosmetycznej

technik technologii chemicznej
z elementami technologii paliw/środków farmaceutycznych i kosmetycznych

technik technologii żywności
z elementami dietetyki

technik inżynierii środowiska i melioracji
z elementami geodezji/technologii wody

technik ochrony środowiska
z elementami energii odnawialnej/technologii wody

technik weterynarii

cukiernik

piekarz

piekarz/cukiernik (klasa patronacka Auchan)

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego/wędliniarz

kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych
cukiernik
rolnik