23.01.2019 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Gdańsku odbyły się
eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz.
Do turnieju zgłosiły się dwie szkoły :
Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich z Tczewa oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku.
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną - rozwiązując test oraz umiejętnościami praktycznymi, wypiekając rogale, chałki i plecionki. Najbardziej pracochłonnym, a jednocześnie wymagającym inwencji i precyzji było wykonanie eksponatu artystycznego zgodnie z tematem tegorocznego turnieju „Rzemiosło – nasza przyszłość” . Uczestnicy wykorzystali w tej pracy ciasto martwe białe i barwione karmelem.

I miejsce zajął Kacper Ożga, odbywający zajęcia praktyczne w piekarni „Mielnik”.
II miejsce zajął Jakub Sielski , odbywający zajęcia praktyczne w zakładzie Pana Grzegorza Pellowskiego
III miejsce zajął Adrian Noga z Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich z Tczewa.
Adrian na zajęcia praktyczne uczęszcza do zakładu Chlebpol w Lichnowach

Wszyscy uczestnicy Eliminacji wojewódzkich maja szansę zakwalifikować się do etapu ogólnopolskiego we Wrocławiu.
Do turnieju uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 przygotowywały Pani Halina Leman oraz Pani Magda Gliwka. Umiejętności praktyczne szlifowali również w swoich zakładach pracy. Turniej w Gdańsku stał na wysokim i bardzo wyrównanym poziomie.
Sponsorami Turnieju były:
Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw , Gdańskie Młyny i firma Komplet Polska Sp. z o.o.

Ufundowały one cenne nagrody dla uczestników.
(relacja na szkolnym Fb)