Konkurs "Bądź Eko-Logiczny"
(na SFb)

W dniu 8.03.2019 odbył się IV Wojewódzki Konkurs "Bądź EKO-logiczny". W konkursie udział wzięło sześć trzyosobowych drużyn, przedstawicieli Szkół Podstawowych: 16, 58, 67, 19 w Gdańsku i Szkoły Podstawowej z Łęgowa. Konkurs składał się z etapu teoretycznego, w którym zawodnicy odpowiadali na pytania teoretyczne i praktycznego, w którym trzy najlepsze drużyny rozwiązywały zadania praktyczne.
Najlepsza okazała się drużyna ze SP nr 67,
drugie miejsce zajęła drużyna z SP 58
a trzecie ekipa ze SP z Łęgowa.
Nagrody dla zwycięzców ufundowała Rada Rodziców Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Oczywiście Samorząd Uczniowski z przewodniczącym nie zapomniał w tym dniu o kobietach i obdarował je słodkimi upominkami i wszystkie panie kwiatami. Konkurs przygotował zespół ochrony i inżynierii środowiska i uczniowie tych kierunków odpowiedzialni byli za jego przebieg. Na początek wyświetlono film "Meliorant zawód przyszłości", a przed rozdaniem nagród film ze stażu w Nienburgu.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a zaangażowanym dziękujemy za udział i pomoc.
Organizatorzy:-)
Oprawą fotograficzną konkursu zajęły się uczennice kl. II Twe Wiktoria Szafraniakkl i I Twe Zosia Pobuta, której zdjęcia można zobaczyć klikając w link poniżej:
https://drive.google.com/…/1-_hrBcAquIuhvOogJCNT7omqWCkX8dj…