ckziu2-logo

Technikum nr 8

Technik analityk
4/5 lat

 z elementami analizy
farmaceutycznej/kosmetycznej

technik analityk

Zawody
klasy/liczba uczniów
Nr zawodu/kwalifikacje
w zawodzie
Szkoła/
przedmioty
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty rekrutacyjne:
język polski,
matematyka
oraz
1 2 3 4
technik analityk
z elementami analizy
farmaceutycznej/
kosmetycznej
I A
30 uczniów
311103
CHM.03. Przygotowywanie
sprzętu, odczynników
chemicznych i próbek do badań
analitycznych
CHM.04. Wykonywanie badań
analitycznych.
Technikum
nr 8
Matematyka
Chemia
chemia lub
biologia,
informatyka*****************************************

Technikum nr 8
w systemie elektronicznego naboru
 

*******************************************************************

Prowadzimy podwójny nabór na rok szkolny 2019/2020 
– we wszystkich zawodach planujemy równoległe klasy:

         Absolwenci gimnazjum/

       oddziałów gimnazjalnych

   Absolwenci klas ósmych szkoły 
                podstawowej

            4-letnie technikum

       3-letnia branżowa szkoła
                   I stopnia


       Regulamin naboru 2019/2020  

             5-letnie technikum

       3-letnia branżowa szkoła 
                  I stopnia


      Regulamin naboru 2019/2020


link do pełnej tabeli - klasy, kwalifikacje, przedmioty rekrutacyjne

 


technik analityk
 

 z elementami analizy 
farmaceutycznej/kosmetycznej

Technik analityk wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów 
i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu, za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej 
oraz odczynników chemicznych z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych, klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych. Pobiera 
i przygotowuje próbki analizowanego materiału, uczestniczy w testach, badaniach doświadczalnych, pobieraniu próbek i dokonywaniu pomiaru poza stanowiskiem stałej pracy. Obsługuje aparaturę laboratoryjną oraz zestawy do wykonywania analiz specjalistycznych. Sporządza zapotrzebowanie na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzi dokumentację materiałową.


 

lotoslogowioś-logo-kolorimpuls-logopg logo kolorlogoUG
oceanologia-logostacjarolnicza-logosaurneptun-logo

 Współpracują ze szkołą
w ramach zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych:
LOTOS lab. sp. z o.o., 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe IMPULS,
Wydział Chemiczny P.G. Katedra Chemii Analitycznej,
Wydział Chemii U.G.
Instytut Oceanologii PAN
Stacja Chemiczno Rolnicza
Zakład Higieny Weterynaryjnej
„SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A."

stypendium LOTOS-u

 

 Uczniowie naszej szkoły często podejmują

decyzję o kontynuowaniu kształcenia
na studiach licencjackich i magisterskich.
Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański
i inne wyższe uczelnie znajdują się w ich kręgu
możliwości i zainteresowań.

**********************************************

strona internetowa: ckzu2.edu.gdansk.pl

poczta elektroniczna: sekretariat@ckzu2.edu.gdansk.pl

Strona o naborze do CKZiU nr 2 w Gdańsku

*************************************************

Informacje o naszej szkole:
ckziu2.pl
ckziu2gdansk.pl

Strona z informacjami
dotyczącymi internatu


Jesteśmy na FB
CKZiU nr 2 w Gdańsku
Biblioteka
Internat