Przejdź do treści

logo_szkoly.png

Konkurs "Bądź Eko-logiczny"

Organizator: CKZiU nr 2 w Gdańsku

Kategoria: CKZiU nr 2 w Gdańsku

Miejsce: Gdańsk, Smoleńska 6/8

Opis:

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku
serdecznie zaprasza
do wzięcia udziału w czwartej edycji wojewódzkiego konkursu szkół
podstawowych i gimnazjalnych
pt.: „Bądź Eko-logiczny”

Chcielibyśmy zachęcić do udziału w konkursie i mamy nadzieję, że wspólnie będziemy
realizować założone cele: kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw
młodzieży wobec środowiska przyrodniczego.

Konkurs odbędzie się dnia 8 marca 2019 r. w siedzibie naszej szkoły

w Gdańsku – Oruni, ul Smoleńska 6/8 (budynek nr 2 CKZiU Nr 2).

Imienne zgłoszenia uczestników (3 uczniów) i ich opiekunów prosimy przesyłać do
dnia 5 marca 2019 r.

Propozycje pytań i zadań konkursowych można przesyłać do 4 marca 2019r. na adres:
jstworzyjanek.ckziu2@op.pl; asapieja.ckziu2@op.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu umieszczone są na stronie
internetowej szkoły, można je również uzyskać
od organizatorów konkursu
Anny Sapieja
i
Joanny Sznajder - Stworzyjanek tel. (58) 309 05 06

back to top