Przejdź do treści

logo_szkoly.png

Wywiadówka dla klas I, II, III. Powiadomienie rodziców uczniów wszystkich klas o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego.

Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (Technikum nr 14, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 14, Technikum nr 8, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8)

Kategoria: CKZiU nr 2 w Gdańsku

back to top