Przejdź do treści

logo_szkoly.png

XVIII Konkurs o żywności i żywieniu - edycja 2019

Organizator: CKZiU nr 2 w Gdańsku

Kategoria: CKZiU nr 2 w Gdańsku

Miejsce: Gdańsk, Smoleńska 6/8

Opis:

Regulamin XVIII Konkursu o żywności i żywieniu
Rok szkolny 2018/2019

Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką żywieniową,
- nawiązanie współpracy między szkołami,
- integracja młodzieży uczącej się w szkołach o tym samym profilu,
- rozwijanie współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi.

Organizator konkursu
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku
ul. Smoleńska 5/7, 80-058 Gdańsk (budynek nr 2 – ul. Smoleńska 6/8)

Terminarz konkursu na rok szkolny 2018/2019

Konkurs odbędzie się 19 marca 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Nr 2 w Gdańsku, ul. Smoleńska 5/7 – w budynku nr 2 przy ulicy Smoleńskiej 6/8.

W konkursie może wziąć udział maksymalnie trzech uczniów z danej szkoły, wyłonionych w wyniku
eliminacji wewnątrzszkolnych ( I etap).

Termin zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie upływa 21 grudnia 2018 roku.

Termin imiennego zgłoszenia trzech uczestników oraz ich opiekuna upływa 25 stycznia 2019 roku.

Każda ze szkół biorących udział w konkursie może do 21 grudnia 2018 roku przesłać propozycje zadań
testowych. Zgłoszone propozycje mogą być wykorzystane przy opracowaniu testu konkursowego.

Koszty organizacyjne wynoszą 15 zł od ucznia, kwotę należy wpłacić w terminie do 31 stycznia 2019 roku,
na konto nr 80 1240 1268 1111 0010 5292 3413 z dopiskiem „konkurs 19.03.2019”.

back to top