Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

 
przewodniczący: 
Krzysztof Sieniawski III D 
zastępcy 
Adrianna Wyrzykowska II C 
Amadeusz Sobieraj III C 
Rzecznik Praw Ucznia 
Anna Urbaniak II C 
sekcja kulturalna 
Katarzyna Ziarnik 
Marta Kędra 
Michał Wlazło​