KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

SPC.01  PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH

 CUKIERNIK 751201

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie cukiernik w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
2) sporządzania półproduktów cukierniczych;
3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
4) dekorowania wyrobów cukierniczych

 

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM:

- Język obcy zawodowy

- Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym

- Ogólna technologia żywności

- Podstawy techniki w produkcji spożywczej

- Technologia produkcji cukierniczej

- Wytwarzanie wyrobów cukierniczych

- Dekorowanie wyrobów cukierniczych

- Wyposażenie techniczne cukierni

- Zajęcia praktyczne

 

ORGANIZACJA I FORMA KURSU KWALIFIKACYJNEGO

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 1,5 roku (3 semestry), zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu -piątek, sobota.
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.


Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu


DODATKOWE KWALIFIKACJE:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

 

PLAN NAUCZANIA:

kkz-cukiernik-350420.jpg

Pobierz (pdf)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA:

Podanie (pdf)