Eliminacje olimpiady i udział w projekcie
język niemiecki w CKZiU nr 2
listopad 2019 r.

jezyk-niemiecki-w-ckziu-nr-2-udzial-wprojekcie-i-eliminacje-olimpiady-listopad-2019-r-136874.jpg

na SFb

W listopadzie 2019 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu organizowanego przez Goethe Institut:
„Niemiecki-Sukces w zawodzie”.
Głównym celem projektu jest stworzenie platformy współpracy dla szkół i przedsiębiorstw.
Goethe-Institut wraz instytucjami partnerskimi wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i nawiązując do reformy edukacji MEN przygotował projekt skierowany do szkół zawodowych i techników. Jednym z elementów projektu jest współpraca szkół i przedsiębiorstw w myśl dualnego kształcenia zawodowego (systemu przemiennego).

W ramach projektu Goethe-Institut łączy zainteresowane szkoły ze szczególnie przyjaznymi im przedsiębiorstwami, oferującymi m.in. praktyki uczniowskie i/lub wizyty w zakładach produkcyjnych.

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/eib.html

*******************************

jezyk-niemiecki-w-ckziu-nr-2-udzial-wprojekcie-i-eliminacje-olimpiady-listopad-2019-r-136875.jpg

43 OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W dniu 15.11.2019 r. odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady j. niemieckiego.
Udział w Olimpiadzie wzięły:

Dagmara Lisicka
Dominika Michałowska
Hanna Hrycyna
Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Gdański,
a eliminacje szkolne przeprowadził nauczyciel języka niemieckiego Piotr Łuka

naSFb