Z historii CKZiU nr 2 w Gdańsku

Jesteśmy częścią historii
kształcenia branżowo-zawodowego
Gdańska

Z okazji nadania sztandaru Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 2 w październiku 2016 r.,
został wydany Biuletyn, w którym liczne historyczne i współczesne
ślady powiązań szkoły kształcącej "zawodowców" i Gdańska zostały opisane i zobrazowane.

historia-ckziu-nr-2-w-gdansku-236708.jpg

Redakcja i koncepcja wydawnicza
Katarzyna Dobrowolska-Ptak
Projekt graficzny i skład komputerowy
Bogusław Ptak
(ARTIKOM)

historia-ckziu-nr-2-w-gdansku-236709.jpg

historia-ckziu-nr-2-w-gdansku-236710.jpg

historia-ckziu-nr-2-w-gdansku-236711.jpg

historia-ckziu-nr-2-w-gdansku-236712.jpg

historia-ckziu-nr-2-w-gdansku-236713.jpg

historia-ckziu-nr-2-w-gdansku-236714.jpg

historia-ckziu-nr-2-w-gdansku-236715.jpg

historia-ckziu-nr-2-w-gdansku-236716.jpg

historia-ckziu-nr-2-w-gdansku-236718.jpg

historia-ckziu-nr-2-w-gdansku-236719.jpg

historia-ckziu-nr-2-w-gdansku-236720.jpg

historia-ckziu-nr-2-w-gdansku-236721.jpg

historia-ckziu-nr-2-w-gdansku-236722.jpg

historia-ckziu-nr-2-w-gdansku-236723.jpg

historia-ckziu-nr-2-w-gdansku-236724.jpg

W ROKU 2016 i 2017
ZOSTAŁY UMIESZCZONE W POMORSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ:
(DIGITALIZACJĘ PRZEPROWADZA OD 2016 R.
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU)

 Księga pamiątkowa Technikum Melioracji Wodnych w Gdańsku 1972 - 1979

Album Państwowej Szkoły Technicznej i Technikum Wodno-Melioracyjnego
w Gdańsku-Oruni - 1969 - 1977

Kronika Technikum Przemysłu Spożywczego w Gdańsku
1961/1962

Album Państwowej Szkoły Technicznej i Technikum Wodno-Melioracyjnego
w Gdańsku-Oruni
zawiera materiały z lat 50. - 70. XX w.

Album Państwowej Szkoły Technicznej i Technikum Wodno-Melioracyjnego
w Gdańsku-Oruni
1965 - 1968

Kronika Technikum Ochrony Środowiska w Gdańsku
z lat 1991 - 1992

  Kronika Państwowego Liceum Wodno_Melioracyjnego w Gdańsku
oraz Państwowego Technikum Wodno-Melioracyjnego w Gdańsku
1952 - 1966

Kronika Zespołu Szkół Rolniczych w Gdańsku
1998 - 2003

Kronika Zepołu Szkół Rolniczych w Gdańsku-Oruni
1984 - 1988

Kronika Zespołu Szkół Rolniczych w Gdańsku
1992 - 1999

Księga pamiątkowa Zespołu Szkół Rolniczych
w Gdańsku
1988 - 1991

Imprezy szkolne Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego
i Chemicznego w Gdańsku
1985 - 1988

Kronika Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Gdańsku
1983 - 1988

Imprezy szkolne Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego
i Chemicznego w Gdańsku
1982 - 1985

Kroniki Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego
i Chemicznego


z lat 1996 1998

z lat 1998 - 2000

z lat 1999 - 2001

z lat 2001 - 2003

z lat 2003 - 2008

z lat 2007 - 2010

z lat 2012 - 2013

 

 Kronika Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Gdańsku
z lata 2003 - 2004

 

 Kronika Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku

 z lat 2006 - 2009

z lat 2009 - 2011

z lat 2013 - 2015

z lat 2015 - 2016

 

 

 

Dziękujemy za pomoc w udostępnieniu

"Doświadczenia Pokoleń"