Arkusze, świadectwa, drukowanie
(informacje, linki do informacji...)

***************

*******************

UZUPEŁNIENIE DZIENNIKA, ARKUSZY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI
NASTĘPNIE
GENEROWANIE ŚWIADECTW
(generować i drukować tak jak aplikacji świadectwa
-  od VI.2023 r. także można generować i drukować korzystając z mechanizmu Świadectwa MEiN)
(link do cz. 2 - tutaj link)

***********************************

 uzupelnienie-dziennika-arkusze-swiadectwa-drukowanie-451915.jpg

*******************************************************

arkusze-swiadectwa-drukowanie-263570.jpg

link do pliku pdf - podręcznika UONET+

arkusze-swiadectwa-drukowanie-263569.jpg

link do powyższej instrukcji 

**********************

arkusze-swiadectwa-drukowanie-361360.jpg

*************************

arkusze-swiadectwa-drukowanie-361388.jpg

*****************************

Przewodniki filmowe

1.

arkusze-swiadectwa-drukowanie-263572.jpg

2.

arkusze-swiadectwa-drukowanie-263571.jpg