Arkusze, świadectwa, drukowanie
(informacje, linki do informacji...)

***************

Informacje o arkuszach, aktualnych wzorach świadectw na stronie vulcan.edu.pl

arkusze-swiadectwa-drukowanie-364013.jpg

arkusze-swiadectwa-drukowanie-364024.jpg

arkusze-swiadectwa-drukowanie-364012.jpg

*****************

Rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadectw-dyplomow-panstwowych-i-innych-drukow.pdf

Rozporządzenie MEN w sprawie... - link do tekstu jednolitego na Portalu Oświatowym

Ustawa - prawo oświatowe - tekst jednolity

*********************

arkusze-swiadectwa-drukowanie-263570.jpg

link do pliku pdf - podręcznika UONET+

arkusze-swiadectwa-drukowanie-263569.jpg

link do powyższej instrukcji 

**********************

arkusze-swiadectwa-drukowanie-361360.jpg

*************************

arkusze-swiadectwa-drukowanie-361388.jpg

*****************************

Przewodniki filmowe

arkusze-swiadectwa-drukowanie-263572.jpg

arkusze-swiadectwa-drukowanie-263571.jpg