Lista kandydatów przyjętych do internatu - stan na 7 sierpnia 2023 r.

nabor-i-rekrutacja-176484.jpg

Nabór elektroniczny

https://naborb-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

*************************

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO INTERNATU

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO NR 2 w GDAŃSKU

w roku szkolnym 2023/2024

(HARMONOGRAM - plik pdf - link)

Harmonogram rekrutacji 2023-2024

l.p.

Nazwa etapu w systemie

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.       

Składanie deklaracji o kontynuacji pobytu

19.07.2023

godz.8.00

27.07.2023

godz.10.00

2.       

Publikacja oferty – otwarcie strony dla kandydatów.

 

28.07.2023 godz.09.00

3.       

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie wniosków do systemu wraz z wymaganymi załącznikami:

1.dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły,

2.dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zaznaczonych we wniosku

28.07.2023

godz.09.00

01.08.2023

godz.24.00

4.       

Zakończenie etapu wprowadzania wniosków – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla kandydatów

01.08.2023 godz.24.00

5.       

Rejestracja i weryfikacja wniosków w systemie przez placówki

28.07.2023

godz.09.00

01.08.2023

godz.24.00

6.       

Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

02.08.2023

godz.13.00

02.08.2023

godz. 17.00

7.       

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz otwarcie strony

02.08.2023 godz.18.00

8.       

Potwierdzanie woli przyjęcia - zamieszkania

03.08.2023

godz.8.00

04.08.2023

godz.16.00

9.       

Pobieranie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki

                    07.08.2023

godz.10.00  

  07.08.2023

godz.15.00

10.    

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

07.08.2023 godz.16.00

 

Tryb odwoławczy

1.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

3 dni od ogłoszenia listy

2.

Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy

3 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia

3.

Odwołane rodzica lub kandydata pełnoletniego do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rozstrzygnięcia

4.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

3 dni od dnia otrzymania odwołania

 

Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

 

https://naborb-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk