Kierownik internatu

Agata Przybysz - Burak

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2
80-058 Gdańsk, ul. Smoleńska 5/7
tel. 58 309 05 06 wew. 111

Wychowawcy Internatu: 

Joanna Ceglarek

Danuta Duszka

Tomasz Duszka

Katarzyna Hausman

Marek Kałduński