Dyrektor CKZiU Nr 2:

mgr Barbara Mizerska

Kierownik Internatu: 

Agata Przybysz - Burak

Wychowawcy Internatu: 

Joanna Ceglarek

Danuta Duszka

Tomasz Duszka

Katarzyna Hausman

Edyta Kodym - Lewandowska

Mirosława Polańska