Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku

80-058 Gdańsk, ul. Smoleńska 5/7
- sekretariat w budynku nr 1 - centrala tel. 58-309-05-06;
a także tel. 58-309-02-64

sekretariat w budynku nr 2 przy ul. Smoleńskiej 6/8 - centrala tel. 58-301-10-20;
a także tel. 58-763-15-37
fax. 58-301-07-42;

poczta elektroniczna: 
sekretariat@ckzu2.edu.gdansk.pl

 E - Puap: /CkziuNr2_Gdansk/SkrytkaESP

dyrekcja-86956.jpg

Dyrektor

mgr Barbara Mizerska

wicedyrektor

mgr Walentyna Redłowska

wicedyrektor

mgr Anna Maria Krasucka

kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Iwona Waluszyńska

kierownik laboratorium

mgr inż. Hanna Białas

z-ca dyrektora d/s ekonomiczno-administracyjnych

mgr Waldemar Kozłowski

Pedagog
mgr Joanna Chmurzyńska

Psycholog
mgr Dorota Brzezińska