Ważne dokumentyw formacie pdf

Statut CKZiU nr 2 w Gdańsku

Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 8

Wewnątrzszkolny System Oceniania