Witamy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 2 w Gdańsku!

Dyrektor

mgr Barbara Mizerska

wicedyrektor

mgr Walentyna Redłowska

wicedyrektor

mgr inż. Halina Leman

kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Halina Łankiewicz

kierownik laboratorium

mgr Teresa Pastewska

z-ca dyrektora d/s ekonomiczno-administracyjnych

mgr Waldemar Kozłowski