Podręczniki 2022 - 2023

z podziałem na przedmioty zawodowe, ogólnokształcące, dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych,
uczniów technikum i szkoły branżowej, poszczególnych klas, zawodów
(informacje o podręcznikach wewnątrz plików - po przewinięciu do odpowiedniego fragmentu)

Klasy IV - absolwenci gimnazjów
w pliku razem
przedmioty ogólnokształcące i zawodowe

do pobrania w pliku pdf

*************************************

Dla absolwentów szkoły podstawowej

przedmioty ogólnokształące

technikum i szkoła branżowa do pobrania w jednym pliku pdf

przedmioty zawodowe

technikum i szkoła branżowa do pobrania w jednym pliku pdf

podreczniki-2021-2021-287741.jpg