ckziu2-logo

TECHNIKUM NR 14

TECHNIK WETERYNARII
4/5 LAT

20180302 100951a

Zawody
klasy/liczba uczniów
Nr zawodu/kwalifikacje
w zawodzie
Szkoła/
przedmioty 
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty rekrutacyjne:
język polski,
matematyka
oraz
1 2 3 4
technik weterynarii
I W
30 uczniów
324002
ROL.11. Prowadzenie chowu
i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie
weterynaryjnych czynności
pomocniczych
Technikum
nr 14
Biologia
Chemia
chemia lub
biologia,
informatyka


technik weterynarii

 Prowadzimy podwójny nabór na rok szkolny 2019/2020 
– we wszystkich zawodach planujemy równoległe klasy:

         Absolwenci gimnazjum/

       oddziałów gimnazjalnych

   Absolwenci klas ósmych szkoły 
                podstawowej

            4-letnie technikum

       3-letnia branżowa szkoła
                   I stopnia


       Regulamin naboru 2019/2020  

             5-letnie technikum

       3-letnia branżowa szkoła 
                  I stopnia


      Regulamin naboru 2019/2020

link do TABELI - klasy, kwalifikacje, przedmioty rekrutacyjne

technik weterynarii

Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich 
i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
wykonywania czynności pomocniczych w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
wykonywania czynności pomocniczych w zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego
oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt
oraz w poubojowym badaniu mięsa;
prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Absolwent szkoły – technik weterynarii, może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt, organach inspekcji weterynaryjnej, może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt. Ciągły rozwój nauk weterynaryjnych i rolniczych, wprowadzanie nowych metod oraz technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

 *********************************************************

Technikum nr 14
w systemie naboru elektronicznego

**************************************************************


Technik weterynarii może pracować:
jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach
i lecznicach dla zwierząt,
w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach 
przemysłowych, 

zakładach hodowli i unasienniania zwierząt,
zakładach przetwórstwa spożywczego,
w weterynaryjnej inspekcji pracy 
oraz nadzorze sanitarno - weterynaryjnym,
prowadzić zabiegi pielegnacyjne i opiekuńcze
(np. fryzjerstwo, prowadzenie schroniska, hotelu dla zwierząt)
zdobyć dalsze kwalifikacje np. kontrolera sanitarnego.

  • Absolwent może kontynuować naukę na studiach wyższych
    - lepszy start na uczelnie o profilach medyczno - weterynaryjnych.

    praktyki zawodowe T14


    *******************************************8

strona internetowa: ckzu2.edu.gdansk.pl

poczta elektroniczna: sekretariat@ckzu2.edu.gdansk.pl

Strona o naborze do CKZiU nr 2 w Gdańsku

*************************************************

Informacje o naszej szkole:
ckziu2.pl
ckziu2gdansk.pl

Strona z informacjami
dotyczącymi internatu


Jesteśmy na FB
CKZiU nr 2 w Gdańsku
Biblioteka
Internat