Przejdź do treści

logo_szkoly.png

Godz. 17.00 - Wywiadówka śródokresowa wszystkich klas. Wystawianie proponowanych ocen dla klas maturalnych (13.12.19-koniec semestru dla klas maturalnych)

Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (Technikum nr 14, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 14, Technikum nr 8, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8)

Kategoria: CKZiU nr 2 w Gdańsku

back to top