Aż 474 najzdolniejszych uczniów z Gdańska otrzymało we wtorek, 16 października, jednorazowe stypendium z rąk prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Szczególnie uzdolnieni uczniowie oraz maturzyści, którzy osiągnęli najwyższy wynik z egzaminu maturalnego, odebrali nagrody w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku. Z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku byli to absolwenci Mikołaj Herholc z Branżowej Szkoły nr 8 i Dominik Mudlaff z Technikum nr 14

zdolni-z-pomorza-5342.jpg [miniatura]