Stypendia, nagrody...

Gratulujemy wszystkim Stypendystom i Nagrodzonym!
Dziękujemy Fundatorom i Sponsorom!

******************************

stypendia-nagrody-401173.jpg

****************************************

W dniu 30 listopada 2022 r. na Uniwersytecie Gdańskim
odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów
Stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.

W gronie 309 najlepszych uczniów z Pomorza znalazły się uczennice naszej szkoły:
Małgorzata Czopp z klasy IVA i Karolina Jankowska z klasy IV Ag
- kształcące się w zawodzie technik analityk,

Klaudia Gurin z klasy IV Tg i Julia Józefowicz - z klasy IV T
- kształcące się w zawodzie technik weterynarii.
Gratulacje!!!

wydarzenia-w-listopadzie-2022-r-399382.jpg

na SkFb

*****************************************

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektu

pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”

otrzymują:

Lp.

imię i nazwisko

klasa

1.

Filip Riedel

4 C

2.

Klaudia Maria Gurin

4 Tg

3.

Martyna Anna Plata

4 Dg

4.

Emilia Pawłowicz

4 Cg

5.

Antonina Małgorzata Bielicka

4 Tg

6.

Kamila Dominika Braun

2 W

7.

Karolina Jankowska

4 Ag

8.

Julia Maria Kroll

4 Tg

9.

Patrycja Kozak

4 Wg

10.

Julia Józefowicz

4 T

 

GRATULUJEMY !!!

stypendia-nagrody-369141.jpg

stypendia-nagrody-369145.jpg

stypendia-nagrody-369142.jpg

stypendia-nagrody-369144.jpg

GRATULUJEMY!

*******************************************

Gratulujemy wszystkim Stypendystom i Nagrodzonym!
Dziękujemy Fundatorom i Sponsorom!