Przejdź do treści

logo_szkoly.png

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (Technikum nr 14, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 14, Technikum nr 8, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8)

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji klas maturalnych

Organizator: CKZiU nr 2 w Gdańsku

Kategoria: CKZiU nr 2 w Gdańsku

Miejsce: CKZiU nr 2 w Gdańsku

back to top