Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8
Cukiernik
3 lata

Zawody
klasy/liczba uczniów
Nr zawodu/kwalifikacje
w zawodzie
Szkoła/
przedmioty 
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty rekrutacyjne:
język polski,
matematyka
oraz
1 2 3 4
Cukiernik
I a
29 uczniów
751201
SPC.01. – Produkcja wyrobów
cukierniczych
Branżowa
szkoła
I stopnia
nr 8
plastyka,
informatyka
lub technika


cukiernik

Praca w zawodzie cukiernik polega na wytwarzaniu różnego rodzaju asortymentu ciast, ciastek, tortów, deserów, tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, które są głównie tworzone ręcznie i wymagają zdolności manualnych i plastycznych; musi potrafić ocenić jakość i przydatność surowców oraz prowadzić dokumentacją związaną z rozliczeniem surowców i półproduktów. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze posługuje się specjalistycznymi maszynami 
i urządzeniami.

Zadania zawodowe

Wytwarzanie produktów ciastkarskich
Wytwarzanie półproduktów ciastkarskich
Wytwarzanie produktów cukierniczych
Wytwarzanie elementów dekoracyjnych wyrobów cukierniczych
Obsługa maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych i ciastkarskich
Rozliczanie przyjętych i wydanych surowców i produktów ciastkarskich i cukierniczych
Sporządzanie dokumentacji produkcyjnej oraz rozliczeń technologicznych 
zużycia surowców i półproduktów do produkcji wyrobów cukierniczych
Organizowanie własnego stanowiska pracy cukiernika i stanowisk pracy podległych pracowników
zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Organizacja i zarządzanie cukiernią
Nadzorowanie i organizowanie pracy zespołu pracowników cukierni
Kontrola, konserwacja i ocena sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń ciastkarskich
Ocena jakości surowców, wytwarzanych półproduktów i produktów ciastkarskich i cukierniczych.

Kwalifikacje zawodowe

Dobór surowców w celu wytwarzania produktów i półproduktów ciastkarskich i cukierniczych
Wykonywanie wyrobów cukierniczych, półproduktów, elementów dekoracyjnych,
czynności związanych z obliczaniem.
Dekorowanie i porcjowanie ciasta
Przygotowywanie wyrobów cukierniczych i ciastkarskich do wysyłki i sprzedaży.
Wykonywanie czynności pomocniczych: transport, przechowywanie gotowych wyrobów,
czyszczenie i mycie maszyn i urządzeń, ewidencjonowanie wyrobów.