Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8

PIEKARZ

3 lata

Piekarz swoją pracę wykonuje w zakładzie piekarskim. Do jego obowiązków należy dostarczanie na rynek pieczywa o dobrej jakości oraz wysokich walorach zdrowotnych. Aby otrzymać dobrej jakości pieczywo musi zadbać o surowce najlepszej jakości, a następnie przechować je w odpowiednich warunkach. Potem z tych surowców wytwarza ciasta na różne rodzaje pieczywa, kształtuje wyroby, wypieka z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz przygotowuje do sprzedaży.

Zawody
klasy/liczba uczniów
Nr zawodu/kwalifikacje
w zawodzie
Szkoła/
przedmioty 
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty rekrutacyjne:
język polski,
matematyka
oraz
1 2 3 4
Piekarz
I b
29 uczniów
751204
SPC.03. – Produkcja wyrobów
piekarskich.
Branżowa
szkoła
I stopnia
nr 8
plastyka,
informatyka
lub technika

 Kwalifikacje zawodowe

Wykonywanie ciast pszennych, żytnich i mieszanych
Wykonywanie czynności związanych z dzieleniem ciast
i kształtowaniem kęsów
Prowadzenie rozrostu i wypieku pieczywa
Wykonywanie czynności pomocniczych dotyczących planowania wielkości
i asortymentu produkcji, transportu, przygotowania surowców,
czynności przed i po wypieku pieczywa
Przygotowywanie i przekazywanie pieczywa do wysyłki i sprzedaży.