Technikum nr 8

Technik analityk
5 lat

 z elementami analizy
farmaceutycznej/kosmetycznej


Zawody
klasy/liczba uczniów
Nr zawodu/kwalifikacje
w zawodzie
Szkoła/
przedmioty
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty rekrutacyjne:
język polski,
matematyka
oraz
1 2 3 4
technik analityk
z elementami analizy
farmaceutycznej/
kosmetycznej
I A
29 uczniów
311103
CHM.03. Przygotowywanie
sprzętu, odczynników
chemicznych i próbek do badań
analitycznych
CHM.04. Wykonywanie badań
analitycznych.
Technikum
nr 8
Matematyka
Chemia
chemia lub
biologia,
informatyka

 technik analityk 

 z elementami analizy 
farmaceutycznej/kosmetycznej

Technik analityk wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów 
i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu, za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej 
oraz odczynników chemicznych z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych, klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych. Pobiera 
i przygotowuje próbki analizowanego materiału, uczestniczy w testach, badaniach doświadczalnych, pobieraniu próbek i dokonywaniu pomiaru poza stanowiskiem stałej pracy. Obsługuje aparaturę laboratoryjną oraz zestawy do wykonywania analiz specjalistycznych. Sporządza zapotrzebowanie na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzi dokumentację materiałową.


  Współpracują ze szkołą
w ramach zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych:
LOTOS lab. sp. z o.o., 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe IMPULS,
Wydział Chemiczny P.G. Katedra Chemii Analitycznej,
Wydział Chemii U.G.
Instytut Oceanologii PAN
Stacja Chemiczno Rolnicza
Zakład Higieny Weterynaryjnej
„SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A."