TECHNIKUM NR 14

TECHNIK WETERYNARII
5 LAT

Zawody
klasy/liczba uczniów
Nr zawodu/kwalifikacje
w zawodzie
Szkoła/
przedmioty 
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty rekrutacyjne:
język polski,
matematyka
oraz
1 2 3 4
technik weterynarii
I W
29 uczniów
324002
ROL.11. Prowadzenie chowu
i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie
weterynaryjnych czynności
pomocniczych
Technikum
nr 14
Biologia
Chemia
chemia lub
biologia,
informatyka

 

technik weterynarii

Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich 
i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
wykonywania czynności pomocniczych w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
wykonywania czynności pomocniczych w zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego
oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt
oraz w poubojowym badaniu mięsa;
prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Absolwent szkoły – technik weterynarii, może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt, organach inspekcji weterynaryjnej, może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt. Ciągły rozwój nauk weterynaryjnych i rolniczych, wprowadzanie nowych metod oraz technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

 

Technik weterynarii może pracować:
jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach
i lecznicach dla zwierząt,
w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach 
przemysłowych, 

zakładach hodowli i unasienniania zwierząt,
zakładach przetwórstwa spożywczego,
w weterynaryjnej inspekcji pracy 
oraz nadzorze sanitarno - weterynaryjnym,
prowadzić zabiegi pielegnacyjne i opiekuńcze
(np. fryzjerstwo, prowadzenie schroniska, hotelu dla zwierząt)
zdobyć dalsze kwalifikacje np. kontrolera sanitarnego.