Jedna z naszych uczennic
jest członkiem Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku!
Gratulacje!

(na SkFb)

uczennica-ckziu-nr-2-w-gdansku-w-mrmiiws-223717.jpg