Regulamin korzystania z biblioteki CKZIU NR 2 w Gdańsku
w czasie epidemii COVID-19


Godziny pracy biblioteki szkolnej

Wtorek – 10.00 – 15.00 bud.2
12.00-17.00 bud.1
Środa – 9.00 – 12.00 bud.1
10.00 – 15.00 bud.2
Czwartek – 10.00 – 15.00 bud.2
Piątek - 9.00 -14.00 bud.1


 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników w bibliotece szkolnej dostępne będą dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników przy wejściu do biblioteki.
  2. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez personel biblioteki.
  3. Czytelnik jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej podczas wypożyczania/zwrotu książek oraz dezynfekcji rąk.
  4. Zawieszone (do odwołania) jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych oraz urządzeń multimedialnych na miejscu.
  5. W bibliotece może przebywać tylko jeden czytelnik.
  6. Należy zachować bezpieczną odległość (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
  7. Po przyjęciu książek od czytelnika każdorazowo będzie dezynfekowany blat, na którym leżały książki.
  8. Przyjęte książki zostaną odłożone na okres minimum 3 dni do pudła oznaczonego datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

(regulamin w pdf)