KKZ cukiernik i KKZ rolnik
(informacje - 2020/2021)

KKZ cukiernik - sem. 1

harmonogram 

plany zajęć

KKZ cukiernik - sem. 3

harmonogram

plany zajęć

KKZ rolnik 

sem. 1 i sem. 3