KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

ROL.04. PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

ROLNIK 613003

 

NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:

 

 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

 

ORGANIZACJA I FORMA KURSU KWALIFIKACYJNEGO:

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 1,5 roku (3 semestry),
zajęcia odbywają się systemem zaocznym
dwa razy w miesiącu - piątek, sobota, (ewentualnie) niedziela 

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat,
ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową,
średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

DODATKOWE KWALIFIKACJE:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 
Słuchacz po ukończeniu kursu może wykonywać prace związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA:

kkz-rolnik-350404.jpg

Pobierz (pdf)

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA:

Podanie (pdf)