Piknik Naukowy 2020
(pełne relacje, eksperymenty i doświadczenia
- na SkFb i FbSU)

kolejny-piknik-naukowy-w-ckziu-nr-2-198704.jpg

piknik-naukowy-2020-w-ckziu-nr-2-198705.jpg

piknik-naukowy-2020-w-ckziu-nr-2-198706.jpg

piknik-naukowy-2020-w-ckziu-nr-2-198707.jpg

piknik-naukowy-2020-w-ckziu-nr-2-198709.jpg

piknik-naukowy-2020-w-ckziu-nr-2-198710.jpg

na FbSU
kolejne przykłady doświadczeń i eksperymentów
przygotowanych i przeprowadzonych przez uczniów

Linki do:

piknik-naukowy-2020-w-ckziu-nr-2-198711.jpg

Projekt w ramach "Razem do zawodu"

DNA z banana

Szew pojedynczy węzełkowy

Doświadczenie z jajkiem

Kierunki kształcenia i zawody 
do odgadnięcia w "Chmurach wyrazowych"