SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS 1

*******************

Wyniki konkursu ,,SŁONECZNIKI'' VINCENTA VAN GOGHA
1. MIEJSCE NOEMI KOLASA 1 Aa
2. MIEJSCE DARA BRONK-ZDUNOWSKA 1 W
3. MIEJSCE WIKTORIA MANIA 1 Bż
Gratulujemy zwycięzcom!
Prace konkursowe można zobaczyć w holu głównym budynku szkoły.

****************
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Należy namalować reprodukcję "Słoneczniki" Vincenta van Gogha.
Technika mieszana (farby i kredki), format A3.
Termin do 07.05.2021
- prace dostarczyć lub przesłać do sekretariatu szkoły.
Adres e-mail: sekretariat@ckzu2.edu.gdansk.pl
Kryteria oceniania prac: stopień podobieństwa reprodukcji z oryginałem.
Konkurs z nagrodami.

konkurs-plastyczny-sloneczniki-263345.jpg

REGULAMIN

dotyczący konkursu ,,Słoneczniki’’ Vincenta Van Gogha”

I. ORGANIZATOR: Anna Jagódka

II. CEL: Wykonanie reprodukcji ,,Słoneczniki” Van Gogha

III. UCZESTNICY konkursu - klasy 1

IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej

2. Prace można wykonać technika mieszaną, farby-kredki w formacie A3

3.Prace należy podpisać z tyłu imię, nazwisko, klasa.

4. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej szkoły.

V. TERMIN wykonania prac do 7 maja 2021

VI. OCENA PRAC I NAGRODY

1. Prace będzie oceniać komisja powołana przez organizatora

2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów I. II. III. miejsca i wyróżnienia

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 21.V.2021

4. 20 maja prace zostaną wywieszone w łączniku budynku nr 1