Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku
najlepsi w wojewódzkich eliminacjach
Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

najlepsi-piekarze-eliminacje-2020-160877.jpg

W dniu 29.01.2020 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Gdańsku odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz. Do turnieju zgłosiły się dwie szkoły: Zespół Szkół Branżowych z Tczewa oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną - rozwiązując test oraz umiejętnościami praktycznymi, wypiekając rogale, chałki i plecionki. Najbardziej pracochłonnym, a jednocześnie wymagającym inwencji i precyzji było wykonanie eksponatu artystycznego zgodnie z tematem tegorocznego turnieju „Cuda świata”. Uczestnicy wykorzystali w tej pracy ciasto martwe białe i barwione karmelem.
I miejsce w eliminacjach wojewódzkich Turnieju zajął Bartosz Szela, odbywający zajęcia praktyczne w piekarni „Mielnik ” w Straszynie u pana Sławomira Mielnika. Bartosz uzyskał najwięcej punktów zarówno z części teoretycznej ( 24 pkt.) oraz z części praktycznej( 66,43 pkt.) – w sumie 90,43 pkt. II miejsce zajął Patryk Flisikowski, odbywający zajęcia praktyczne w zakładzie Pana Ryszarda Majchrowskiego uzyskując 86,29 pkt., III miejsce zajął Tomasz Kawka z Zespołu Szkół Branżowych z Tczewa, uzyskując wynik 82,86 pkt.
Tomasz na zajęcia praktyczne uczęszcza do zakładu Sambor w Tczewie. Wszyscy uczestnicy Eliminacji wojewódzkich maja szansę zakwalifikować się do etapu ogólnopolskiego we Wrocławiu.
Do turnieju uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 przygotowywała Pani Iwona Ogórkiewicz. Umiejętności praktyczne szlifowali również w swoich zakładach pracy. Turniej w Gdańsku stał na wysokim i bardzo wyrównanym poziomie.
Sponsorami Turnieju były: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Gdańskie Młyny i firma Komplet Polska Sp. z o.o.
Ufundowały one cenne nagrody dla uczestników.

Gratulujemy!