Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8

ckziu2-logo
 Branżowa Szkoła I stopnia nr 8
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
3 lata


operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Zawody
klasy/liczba uczniów
Nr zawodu/kwalifikacje
w zawodzie
Szkoła/
przedmioty 
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty rekrutacyjne:
język polski,
matematyka
oraz
1 2 3 4
Operator maszyn
i urządzeń przemysłu
spożywczego
I op
15 uczniów
816003
SPC.02. Produkcja wyrobów
spożywczych z wykorzystaniem
maszyn i urządzeń
Branżowa
szkoła
I stopnia
nr 8
wychowanie
fizyczne,
informatyka
lub technika


Prowadzimy podwójny nabór na rok szkolny 2019/2020 
– we wszystkich zawodach planujemy równoległe klasy:

         Absolwenci gimnazjum/

       oddziałów gimnazjalnych

   Absolwenci klas ósmych szkoły 
                podstawowej

            4-letnie technikum

       3-letnia branżowa szkoła
                   I stopnia


       Regulamin naboru 2019/2020  

             5-letnie technikum

       3-letnia branżowa szkoła 
                  I stopnia


            Regulamin naboru 2019/2020

link do TABELI - klasy, kwalifikacje, przedmioty rekrutacyjne

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego obsługuje maszyny i urządzenia na wszystkich etapach produkcji wyrobów spożywczych. Użytkuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych oraz do produkcji wyrobów spożywczych. Wykonuje czynności związane z procesem produkcji, magazynowaniem i ekspedycją wyrobów spożywczych.

**************************************************************

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8
w systemie elektronicznego naboru

***********************************************************

Wykonywane czynności

Badanie, ładowanie, mieszanie, nadawanie kształtu,
nadzorowanie (pracy maszyn), 
nakładanie, pokręcanie, przesiewanie, regulowanie, 
rejestrowanie, sprawdzanie, sterowanie, 
uruchamianie (maszyn), 
ustawianie, ważenie, zagniatanie, 
zapewnienie jakości, zapewnienie odpowiedniej konsystencji.

Miejsca pracy
przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego,
na stanowiskach pracy związanych z obsługą 
maszyn i urządzeń 
w kolejnych etapach procesu technologicznego.

zajęcia praktyczne współpraca BSIsnr8


strona internetowa: ckzu2.edu.gdansk.pl

poczta elektroniczna: sekretariat@ckzu2.edu.gdansk.pl

Strona o naborze do CKZiU nr 2 w Gdańsku

*************************************************

Informacje o naszej szkole:
ckziu2.pl
ckziu2gdansk.pl

Strona z informacjami
dotyczącymi internatu


Jesteśmy na FB
CKZiU nr 2 w Gdańsku
Biblioteka
Internat