Stypendia w roku 2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dominika Kosendowska – Technikum Nr 8 – klasa IVA

Klaudia Gurin – Technikum Nr 14 – klasa II Tg

 

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
dla najlepszych uczniów z przedmiotów zawodowych

  1. Justyna Zasada z klasy III B
  2. Emilia Żurawińska z klasy III B
  3. Klaudia Gurin z klasy II Tg
  4. Dominika Kosendowska z klasy IV A
  5. Martyna Plata z klasy II Dg
  6. Julia Kroll z klasy II Tg
  7. Nikola Glińska z klasy II D

 

Stypendia za rok szkolny 2019/2020

Stypendyści Grupy LOTOS S.A.

Technik analityk

Małgorzata Czopp I A

Karolina Jankowska I Ag

Michał Zezula II A

Dominika Kosendowska III A

Monika Marko IV A

 

Technik technologii chemicznej

Zuzanna Kreczyńska I Ag

Wojciech Bedus I B

Natalia Daniluk II A

Klaudiusz Jarmuł III A

 

Technik ochrony środowiska

Krzysztof Biernaś I D

Karolina Podbielska I Dg

Justyna Zasada – II B

Karolina Gawrysiak IV C

 

Stypendyści Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Technik inżynierii środowiska i melioracji

Zuzanna Laskowska I Dg

Nikola Glińska I D

Rafał Gaziński II B

Sebastian Czaja III B

Marcin Czeczkowski IV C


 

Stypendyści J.S. Hamilton Poland S.A.

Technik technologii żywności

Barbara Prewendowska I C

Emilia Pawłowicz I Cg

Karolina Bąba II B

Krystyna Franek III B

Zuzanna Stefańska IV B

 

 

Stypendyści Trójmiejskiej Kliniki Weterynaryjnej

Technik weterynarii

Klaudia Gurin I Tg

Julia Józefowicz I T

Agnieszka Domurat IITwe

Julianna Doba III Twe

 

 

Stypendia Dyrektora CKZiU Nr 2 w Gdańsku

dla uczniów z najwyższą średnią ocen

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Technikum Nr 8

Dominika Kosendowska - klasa IIIA- technik analityk

 

Technikum Nr 14

Klaudia Gurin - klasa I Tg - technik weterynarii

 

Branżowa Szkoła I stopnia  Nr 8

Olga Leszczyńska– klasa I cp - cukiernik

 

I sem. ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Technikum Nr 8

Małgorzata Czop - klasa IIA- technik analityk

 

Technikum Nr 14

Klaudia Gurin - klasa II Tg - technik weterynarii

 

Branżowa Szkoła I stopnia  Nr 8

Olga Leszczyńska– klasa II cp - cukiernik

Stypendia Marszałka 
Województwa Pomorskiego

"– Beneficjentami stypendiów finansowanych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”  (RPO WP 2014-2020), są uczniowie, którzy uzyskali najwyższe  wyniki w ramach przedmiotów zawodowych, a także za osiągniecia w konkursie „Razem do zawodu”. W tym roku wpłynęło ponad 1000 wniosków stypendialnych w ramach tego projektu."

a na SkFb informacja
o przyznanych stypendiach
uczennicom CKZiU Nr 2 w Gdańsku

stypendium-od-marszalka-244097.jpg

Gratulujemy!