Technikum nr 8

Technik technologii chemicznej
5 lat
z elementami
technologii paliw/środków farmaceutycznych i kosmetycznych

Zawody
klasy/liczba uczniów
Nr zawodu/kwalifikacje
w zawodzie
Szkoła/
przedmioty 
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty rekrutacyjne:
język polski,
matematyka
oraz
1 2 3 4
technik technologii
chemicznej
z elementami technologii
paliw/
środków farmaceutycznych
i kosmetycznych
I B
29 uczniów
311603
CHM.02. Eksploatacja maszyn
i urządzeń przemysłu
chemicznego
CHM.06. Organizacja
i kontrolowanie procesów
technologicznych w przemyśle
chemicznym
Technikum
nr 8
Matematyka
Chemia
chemia 
informatyka

technik technologii chemicznej 
z elementami 
technologii paliw/środków farmaceutycznych i kosmetycznych

Zadania zawodowe technika technologii chemicznej związane są z wytwarzaniem różnego rodzaju produktów, półproduktów lub gotowych wyrobów na drodze procesów chemicznych i fizykochemicznych oraz nadzorowaniem procesów produkcyjnych przemysłu chemicznego. Do głównych zadań zawodowych technika technologii chemicznej należy prowadzenie procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów chemicznych i fizykochemicznych zarówno poprzez kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego, jak i ocenianie jakości produktów
i półproduktów. Do obowiązków technika technologii chemicznej należy także prowadzenie dokumentacji produkcji dla obsługiwanego przez niego ciągu technologicznego oraz współdziałanie z innymi służbami w zakładzie w zakresie nadzorowania procesów i ciągów technologicznych. Technik technologii chemicznej może również wykonywać samodzielnie niektóre analizy laboratoryjne i międzyoperacyjne.

  
Współpracują ze szkołą w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych:

LOTOS lab. sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe IMPULS,
Wydział Chemiczny P.G. Katedra Technologii Chemicznej,