ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w roku szkolnym 2022/2023

L.p.

Nazwisko i imię prowadzącego

Tematyka zajęć pozalekcyjnych

Uczniowie szkoły 


PRZYGOTOWANIA DO MATURY

1.      

Katarzyna Lipke

Halina Krzywicka

Anna Bernardyn

Maturalne przygotowania „Matura training” – język angielski

T

2.      

Aleksandra Słomińska

Sylwia Smogyi

Anna Krasucka

Warsztaty maturzysty – język polski

T

3.      

Łukasz Rynkowski

Warsztaty maturzysty - historia

T

4.      

Dariusz Jaroszewicz

Małgorzata Dąbrowska

Przygotowania do matury – matematyka

T


PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

5.      

Anna Rekowska

Przygotowanie do egzaminów zawodowych – technik technologii chemicznej

T

 

6.      

Barbara Górska

Joanna Biesiadowska

Marta Gibas

Przygotowanie do egzaminów zawodowych – technik analityk

T

7.      

Kapusta Małgorzata

Barbara Lewandowska

Paulina Ulenberg

Patrycja Śniegowska

Przygotowanie do egzaminów zawodowych – technik weterynarii
i OWiUR

T

8.      

Sylwia Kalwajtys

Iwona Waluszyńska

Przygotowanie do egzaminów zawodowych – technik technologii żywności

T

9.      

Marchewka Jarosław

Obliczenia technologiczne przygotowujące do egzaminów zawodowych. Lekcje w ZUS

T

BS I st.


SZKOLNE KOŁA I ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

10.   

Elżbieta Roch

Iwona Waluszyńska

Agnieszka Szymborska

Joanna Chmurzyńska

Szkolne Koło Wolontariatu

T, BS

11.   

Iwona Waluszyńska

Sylwia Kalwajtys

Ewa Wilczyńska

Koło technologiczne i BHP

T

12.   

Iwona Ogórkiewicz

Kółko młodych piekarzy i cukierników, przygotowanie do konkursów

BS

13.   

Krzysztof Stanikowski

Koło „Google Workspace for Education Fundamentals

T

 

14.   

Marta Dróżka - Thrun

Program „Pearson and BBC Live Classes International Education Projekt 2022/2023”

T

15.   

Zmysłowska Jolanta

Koło historyczno - europejskie

T

16.   

Jarosław Maćkowski

SKS - koszykówka

T, BS