Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 2 w Gdansku
80-058 Gdańsk, ul. Smoleńska 5/7 - sekretariat w bud. 1 - tel. 58-309-05-06;
sekretariat w bud. 2 przy ul. Smoleńskiej 6/8 - tel. 58-301-10-20;
fax. 58-301-07-42; poczta elektroniczna: sekretariat@ckzu2.edu.gdansk.pl
 E - Puap:/CkziuNr2_Gdansk/SkrytkaESP 

**

dyrekcja-86956.jpg

Dyrektor

mgr Barbara Mizerska

wicedyrektor

mgr Walentyna Redłowska

wicedyrektor

mgr Anna Maria Krasucka

kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Iwona Waluszyńska

kierownik laboratorium

mgr inż. Hanna Białas

z-ca dyrektora d/s ekonomiczno-administracyjnych

mgr Waldemar Kozłowski

Pedagog
mgr Joanna Chmurzyńska

Psycholog
mgr Dorota Brzezińska

*****************

Budynek nr 1 (ul. Smoleńska 5/7)
tel. 58 309-05-06

Połączenie z budynkiem nr 2 wybieramy 124 następnie nr wewnętrzny

Nr pokoju

 

Wewnętrzny

Nr z miasta

 

202

 

Sekretariat

 

101, 106


58 309-05-06

 

203

Dyrektor  - Barbara Mizerska

110

 

201

V-ce Dyrektor - Walentyna Redłowska

105

 

207

Administracja J. Czubak

103

 

208

Kadry A. Kaszubowska

116

 

101

Kierownik Internatu - A. Przybysz

- Burak

111

 

201

Wychowawcy internatu

112

 

112

Intendent A. Gierszewska

118

 

113

Gabinet lekarski R. Łucka

120

 

302

Pokój nauczycielski

108

 

Hala sportowa

Nauczyciele WF 

109

 

 

Warsztat

114

 

 

Ochrona budynek internatu

119

 

105

Laboratorium A. Sapieja

113

 

 

Budynek nr 2 (ul. Smoleńska 6/8)

tel. 58 301-10-20

Połączenie z budynkiem nr 1 wybieramy 124 następnie nr wewnętrzny

Nr pokoju

 

Wewnętrzny

Nr z miasta

106

Sekretariat

101, 102

58 301-10-20

107

Dyrektor Barbara Mizerska

103

 

105

V-ce dyrektor Anna Maria Krasucka

104

 

101

V-ce dyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych Waldemar  Kozłowski

105, 106

 

112

Kierownik laboratorium - H. Białas

108

 

003

Kierownik szkolenia praktycznego - I. Waluszyńska

114

58 763-15-37

207 B

 Psycholog – D. Brzezińska

111

 

206 B

Pedagog J. Chmurzyńska

112

 

108

Pokój nauczycielski

109

 

024

Laborant chemiczny – A. Zawiła

115

 

004

Laborant technologii – M. Gliwka

119

 

005

Nauczyciele technolodzy

116

 

021

Biblioteka T. Broża

118

 

001

Portiernia M. Stocka, ochrona

110