Budynek Nr 1

(ul. Smoleńska 5/7)

Centrala tel. 58 309-05-06

Połączenie z budynkiem nr 2 wybieramy 124 następnie nr wewnętrzny

Sekretariat wew. 101, wew. 106,  FAX 104 58 309-05-06

Dyrektor Barbara Mizerska wew. 110

V-ce Dyrektor Walentyna Redłowska wew. 105

Główny Księgowy/płace wew. 116

Księgowość /kasa wew. 102

Administracja Jolanta Czubak wew. 103

Kierownik Internatu P. Makowiecka wew. 111

Laboratorium wew. 113

Pokój nauczycielski wew. 108

Pedagog/psycholog wew. 115

Wychowawcy internatu wew. 112

Nauczyciele W-f Hala wew. 109

Kadry Anna Kaszubowska wew. 117

Intendent P. Gierszewska wew. 118

Warsztat / szatnia wew. 114

Każdy wewnętrzny może połączyć z sekretariatem wybierając 101, 106 lub „0”

Aby uzyskać dostęp na miasto wybieramy cyfrę „9”

 

Budynek Nr 2

(ul. Smoleńska 6/8)

Centrala tel. 58 301-10-20

Połączenie z budynkiem nr 1 wybieramy 124 następnie nr wewnętrzny

Sekretariat wew.101, wew. 102, tel. 58 301-10-20

Dyrektor Barbara Mizerskawew. 103

V-ce dyrektor Elżbieta Pawłowska wew. 104

Z-ca dyrektora ds e-a wew. 105, wew. 106, wew. 107-Fax FAX 58 301-07-42

Kierownik laboratorium wew. 108

Kierownik szkolenia praktycznego wew. 114, 58 763-15-37

Pedagog wew. 111

Pokój nauczycielski wew. 109

Portiernia wew. 110

Laborant chemiczny wew. 115

Laborant technologii wew. 116

W-F pokój nauczycielski wew. 117

Biblioteka wew. 118

Gabinet lekarski wew. 119