Sprawozdania finansowe CKZiU Nr 2 w Gdańsku za rok 2023

https://gcuw.bip-e.pl/download/364/32524/CKZIU2.zip

Sprawozdania finansowe CKZiU Nr 2 w Gdańsku za rok 2022

https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202305209711/ckziu2.zip

Sprawozdania finansowe CKZiU Nr 2 w Gdańsku za rok 2020

https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202105170559/ckziu2_sf2020.pdf

Sprawozdania finansowe CKZiU Nr 2 w Gdańsku za rok 2019

https://www.gdansk.pl/download/2020-07/152865.pdf