Sprawozdania finansowe CKZiU Nr 2 w Gdańsku za rok 2020

https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202105170559/ckziu2_sf2020.pdf

Sprawozdania finansowe CKZiU Nr 2 w Gdańsku za rok 2019

https://www.gdansk.pl/download/2020-07/152865.pdf