Sprawozdania finansowe CKZiU Nr 2 w Gdańsku za rok 2019

https://www.gdansk.pl/download/2020-07/152865.pdf