Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych

poniżej linki do naszego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/92ea57a5-2da8-45e8-a223-89505b0d0f8a
 
https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/Dostawa-drukow-na-potrzeby-Urzedu-Miejskiego-w-Gdansku-NOWE-POSTEPOWANIE,a,207907