Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2022/BZP 00055616/01/P w dniu 2022-02-14 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych 2022 r.

poniżej linki do naszego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/92ea57a5-2da8-45e8-a223-89505b0d0f8a