Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku

80-058 Gdańsk, ul. Smoleńska 5/7
- sekretariat w budynku nr 1 - centrala tel. 58-309-05-06;
a także tel. 58-309-02-64 

sekretariat w budynku nr 2 przy ul. Smoleńskiej 6/8 - centrala tel. 58-301-10-20;
a także tel. 58-763-15-37 (kierownik szkolenia praktycznego)
fax. 58-301-07-42;

poczta elektroniczna: 
sekretariat@ckzu2.edu.gdansk.pl

dane-adresowe-100311.jpg

dane-adresowe-100312.jpg

Uwaga! Zmiany do powyższej informacji
Pedagog w bud. nr 2 - pokój 207 B - tel. wew. 112