Stypendia: 

 - Prezesa Rady Ministrów 
 - Prezydenta Miasta Gdańska 
 - Stypendia LOTOS