Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter motywacyjny w formie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
  • Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla najlepszych uczniów z przedmiotów zawodowych
  • Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska
  • Stypendium Dyrektora Szkoły  
  • Stypendia ufundowane przez zakłady współpracujące ze szkołą:
  • Stypendium Grupy LOTOS S.A. dla najlepszych uczniów w zawodach: technik analityk, technik technologii chemicznej, technik ochrony środowiska
  • Stypendium Gdańskich Wód Sp. z o.o. dla najlepszych uczniów w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji
  • Stypendium J.S. Hamilton Poland S.A. dla najlepszych uczniów w zawodzie technik technologii żywności
  • Stypendium Trójmiejskiej Kliniki Weterynaryjnej dla najlepszych uczniów w zawodzie technik weterynarii
  • Stypendium Gdańskich Młynów Sp. z o.o. - dla najlepszych uczniów w zawodzie piekarz, cukiernik (nagroda specjalna - kurs z Akademii Czekolady)

link do strony - uzyskane stypendia, nagrody

GRATULUJEMY!